Euroala rahandusministrid arutavad Kreeka programmi ülevaatuse lõpetamist ja programmijärgseid tegevusi. Arutlusele tulevad ka Hispaania täiendatud eelarvekava ja Küprose neljas programmijärgne ülevaatus.

Rahandusministrid saavad lisaks ülevaate Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) euroala majanduspoliitika hindamise tulemustest.

Laiendatud eurorühma kohtumisel toimuvad ettevalmistused 29. juuni euroala tippkohtumiseks, kus peaksid tulema juhised Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) edasiseks reformimiseks.

Muu hulgas tuleb käsitlusele, kas Euroopa stabiilsusmehhanismist (ESM) saab pangandusliidu ühtse kriisilahendusfondi (SRF) rahaline kaitsemeede ehk viimase instantsi laenaja. Suuniseid on oodata keskse stabiliseerimisfunktsiooni kohta.

Homsel ECOFIN-i kohtumisel on päevakorras käibemaksusüsteemi kiirlahenduste eelnõude pakett, mille osas ministrid loodavad kokkuleppele jõuda.

Ministrid tutvuvad ka Euroopa ühtse hoiuste kindlustamise skeemi (EDIS) eduraportiga ja kiidavad heaks Nõukogu soovitused liikmesriikidele nende tänavuste reformikavade kohta ja arvamused stabiilsus- või lähenemisprogrammide kohta.

ECOFIN-i raames toimuvad rahandusministrite osalusel ka ESM-i ja Euroopa Investeerimispanga (EIB) aastakoosolekud, kus tehakse kokkuvõtteid möödunud tegevusaastast ja kiidetakse heaks nende asutuste mulluse majandusaasta aruanded.