Selle aasta algusest on elektri hind elektribörsil Nord Pool, aga jõudsalt kerkinud.