„Edasised 10-15 aastat aga toodab jaam omanikule juba puhasväärtust täiesti tasuta,“ märkis ta. „Omatarvet suurendades on võimalik tasuvusaega vähendada paari aasta võrra (korteriühistu või ettevõtte võib saada ka investeeringutoetust, siis võib tasuvusaeg jääda ka alla 10 aasta).“

Samuti on paneelide hinnad langustrendis, nende paigaldamine nõuab aga siiski tööjõudu ja see jällegi on tõusutrendis.

Kui suvel ikka päike paistab nagu sellel aastal eriti hästi, siis ka päikesejaam toodab elektrit ning jaama omanikule tekib tulu peamiselt 3 allikast: omatarbeks kasutatud ja seega kokkuhoitud elektrienergiast millist osa ei ole vaja võrgust osta, omatarbest ülejääva ja elektrivõrku müüdud elektrienergia kogusest ning Eleringi taastuvenergia toetusest.