Ettevõtte juhatuse esimehe Jari Latvaneni sõnul tugevdab samm ettevõtte kapitalistruktuuri ja finantspositsiooni. Ettevõtte teatel korraldab emissiooni Nordea pank.

Hübriidvõlakiri on instrument, mida ettevõte saab kajastada finantsaruannetes kui aktsiaid, samas võlakirjaomanikele see ettevõttes sõnaõigust ei anna ega vähenda see olemasolevate aktsionäride vara väärtust.

Sisuliselt on hübriidvõlakirjadel headel aegadel kõik võla eelised, kuid kehvadel aegadel, kui ettevõttel on tarvis, et pangad neile jätkuvalt raha laenaksid, konverteeritakse need võlakirjad omakapitaliks ning ettevõtte kapital suureneb.