Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kohta algatatud detailplaneeringu seletuskirja kohaselt soovib Skill Kaiptal OÜ ehitada Laiaküla asumisse 2,78 hektarile kuni kuus kolmekorruselist 63 korteriga elamut, millest viies hoones oleksid korterid ja ühes lisaks korteritele ka äripinnad.

Lisaks majade juures olevatele elanikele ette nähtud parkimiskohtadele on kavas rajada 14 parkimiskohta Kloostrimetsa tee äärde.

Sellise plaaniga pole aga rahul kohalikud elanikud, kellest 114 on andnud allkirja ettepanekutele, et arenduse mahtu vähendataks ja tehtaks muudatusi parkimiskohtade kavandamises.

Pirita linnaosakogu liige Lea Nilson ütles ERR-ile, et välja pakutud planeering täidab arendaja huve. Piirkonnas ei ole ühtki lasteaeda, vaba aja keskust ega sportimisrajatisi, samal ajal areneb aga teletorni alune kiiresti ning kõik alad on detailplaneeringuid täis.

"See on ühe piirkonna ülerahvastamine," tõdes ta arendaja plaani kommenteerides ja märkis, et tegu on tõenäoliselt viimase suurema vaba kõrghaljastatud maa-alaga teletorni kõrval Laiaküla asumis, kus peaks Pirita üldplaneeringu järgi olema piirkonna keskus.

Sel nädalal toimus Pirita linnaosavalitsuses detailplaneeringu eskiisilahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu, kus olid kohal ka kohalikud elanikud, arendaja esindaja ja Tallinna linnaplaneerimise ameti esindaja.

Kohalikud, kes on endale palganud ka advokaadi, edastasid arutelu eel oma seisukohad linnaosakogule. Nad tõid välja, et ei soovi takistada uute elamute ehitamist, vaid muretsevad arenduse suure mahu pärast, mis elupiirkonda ei sobi.