Enne tööle asumist, alus varustati ning testiti selle vastavust projekti rangetele nõuetele. Nord Stream 2 ehitusplaan võtab arvesse erinevaid tingimusi, milles töö toimub, eelkõige keskkonna-alaseid piiranguid. Solitaire näiteks, kasutab tõukurpuksiiridel põhinevat dünaamilist positsioneerimise süsteemi. See tähendab, et mere põhja puudutab vaid torujuhe. Ilma ankruteta töötava aluse kasutamine tagab tiheda liiklusega Soome lahel täiendava turvalisuse.

Solitaire on 300 meetri pikkune ja 41 meetri laiune alus, mis paigaldab torujuhet ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas. Elamisvõimalus on laeval 420 töötajale. 12 meetri pikkused ja 24 tonni kaaluvad torud, millest Nord Stream 2 ehitatakse, tuuakse Solitaire’ile spetsiaalsete varustusalustega lähimatest logistikakeskustest Kotkas või Hankos, et olemas oleks piisav varu.

Torud keevitatakse kokku aluse pardal, seejärel keevituskohti testitakse ning lõpuks lastakse torujuhe mere põhja. Uurimislaev viib läbi kontrolli nii enne kui peale torujuhtme paigaldamist, kindlustamaks, et torujuhe on õiges asukohas.

Torujuhet paigaldava aluse ümber on 1,85 kilomeetri (1 meremiil) laiune turvatsoon ning uurimisaluste Oceanic ja Olympic Triton ümber 500 meetri (0,3 meremiili) laiune.