Eesmärk on anda ettevõtjatele võimalus tugevdada ja luua uusi suhteid kohalike ettevõtetega. Osa võetakse ka Botswana arengukonverentsist National Business Conference (NBC).

„Aafrika riikides on palju võimalusi ning potentsiaali, mis ilmneb ka Botswana ja Namiibia viimaste aastate kiires majanduskasvus,“ sõnas Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

„Samuti on Eesti ettevõtjatel Aafrikas juba esimesed kogemused olemas ning nüüd näeme arvestatavat huvi kasvu. Just sellel põhjusel on oluline meie ettevõtete kohalolu ja arengut seal piirkonnas toetada.“ selgitas Palts.

„Hea meel on tõdeda, et Eesti infotehnoloogia edulugu on märgatud kaugemal maailmas. See ainult ei aita kaasa koostööle IT valdkonnas, vaid mitmekesistab ka meie majandussuhete võrgustikku,“ ütles välisministeeriumi välismajanduse- ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.

Delegatsioon külastab 9.–12. septembril Botswanat ning selle aja sees osaletakse ka Botswana arengukonverentsil National Business Conference (NBC), kus delegatsiooni liikmed Väino Reinart ja Rein Lang teevad ettekande teemal “Successful transition to high income – The Estonia story”.

Kahepäevasel konverentsil osalevad peamised otsustajad nii riigi- kui ka erasektorist, mis annab delegatsioonile suurepärase võimaluse tutvustada oma ideid potentsiaalsetele partneritele ning luua paremad sidemed nii valitsustasandil kui ka kohalike ettevõtjatega. Konverentsi avab Botswana president Mokgweetsi Eric Masisi.

Visiidil teises pooles 12.–14. septembril külastatakse Nambiibiat, kus kohtutakse riigi infotehnoloogia- ja rahandusministritega, kohtumine annab Eesti ettevõtjatele võimaluse tutvustada oma lahendusi kõrgeimal tasemel ning luua soodne pinnas jätkutegevusteks.

Samuti kohtutakse Euroopa Liidu ja Saksamaa suursaadikutega Namiibias, eesmärgiga saada parem arusaam Namiibia võimalustest meie ettevõtjatele.

14. septembril korraldatakse koostöös kohaliku kaubanduskojaga äriseminar teemal „Taking a step further together”.

Visiidi korraldas kaubandus-tööstuskoda koostöös välisministeeriumiga välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest rahastatava arengukoostöö projekti raames ning visiidil osaleb viis Eesti ettevõtet: Aktors, Ecomatic, GoSwift, KOKO Arhitektid ja Nortal. Delegatsiooni juhib välisministeeriumi välismajanduse- ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.