Eesti peamised ekspordi sihtriigid on Rootsi ja Soome, kellele järgnevad Läti ning muud riigid.

Seejuures suureneb kaubavedu ka meie suuremate eksportriikide vahel ning seetõttu toob kiire püsiühendus suurt kasu nii Eestile kui ka Soomele, aga ka kogu Euroopale.

Lisaks kaubaveole näen sellest projektist kasu laiemalt kogu majandusele, mis vajab praegu elavdamist.

Tunneli ehituse vajadust suurendab veel Rail Balticu projekt, tänu millele saaks toimiva tunneli olemasolul mõistliku ning otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga ka Soome.

Allikas: Äripäev