Selle aasta sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks ootab Saksamaa üks juhtivaid majandusuuringute keskusi varasema 2,2% asemel nüüd 1,7% . Tuleva aasta majanduskasvu ootus langetati seniselt 2% tasemelt 1,9% tasemele.

„Saksamaa majanduse hoog raugeb. Välisnõudlus on vähenenud ning ettevõtted kannatavad tootmises tööjõu nappuse all,“ selgitas seekordset uuringut koordineeriva Leibnizi majandusuuringute instituudi majandusprognooside juht Roland Döhrn. Riskid majandusele on kevadest alates oluliselt kasvanud. Üleilmsel tasandil on riskideks peamiselt üha suurenev kaubanduskonfliktide arv, samas kui Euroopa tasandil on peamisteks riskideks kontrollimatu Brexit ning Itaalia võimalik võlakriis.

Lisaks tõi ta Döhrn välja puudused valitsuse lühiajalistes majanduspoliitilistes algatustes, näiteks majaomanike toetustes, mis võivad kaasa tuua olulised kõrvalmõjud, näiteks kulude kasvu, sest tootmisvõimsused on ehituses juba maksimaalselt rakendatud. „Praeguses majandusolukorras on meil tarvis jätkusuutlikku eluasemepoliitikat,“ kinnitas ta.

Tööga hõivatud inimeste arv peaks Ifo prognoosi kohaselt selle aasta 44,9 miljonilt tuleval aastal kasvama 45,3 miljonile ning aastal 2020 jõudma 45,6 miljonini. Registreeritud töötute arv peaks aga vähenema selle aasta 2,3 miljonilt tuleval aastal 2,2 miljonile ning 2020. aastal 2,1 miljonile. Sellega kahaneks töötuse määr selle aasta 5,2 protsendilt tuleval aastal 4,8 protsendile ning 2020. aastal 4,5 protsendile.
Tarbijahindade inflatsioon kerkib prognooside kohaselt selle aastal 1,8 protsendilt tulevala aastal 2 protsendile, misjärel langel 2020. aastal tagasi 1,9 protsendile.

Ifo ootab suurt eelarveülejääki. Sel aastal jõuab see rekordilise 54 miljardi euroni, mis 2020. aastaks langeb 41 miljardile.