Mõttesvahetuses osalenud kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Puleium OÜ juhatuse liige Kalle Pilt ja Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt arutlesid peamiste ettevõtlusega tegelemist takistavate ning soodustavate tegurite üle.

Mait Palts ütles, et ettevõtjaks hakkamist pärsivad kõige rohkem hea äriidee puudus ning hirm võimaliku ebaõnnestumise ees. Samuti vajab tema hinnangul ärikeskkond senisest paindlikumaks muutmist. „Ettevõtjad vajavad lihtsamat riiki ja rohkem vabadust,“ ütles Palts.

Ka Jan Lätti hinnangul ei suhtutakse Eestis pankroti läbi teinud ettevõtjatesse kriitilisemalt kui muudes riikides. „Ebaõnnestumine annab ettevõtjale asendamatu kogemuse. Paratamatus on, et mitte kõik ideed ei õnnestu. Aga pidevate katsetuste käigus sünnivad ja realiseeruvad ka väga head ideed,” rääkis ta.

Kalle Pilt tõi välja, et ettevõttega alustamine on väga lihtne, aga seejärel võib tekkida rida takistusi, mis pärsivad edasist arengut. „Selleks, et ettevõte saavutaks stabiilsuse ja jõuaks kasumisse, tuleb aastaid tööd teha ja investeerida pidevalt ettevõtte arengusse. Kiired kasumid on sama kiired kahjumid ehk soovitus – ärge oodake, et ettevõtjana saate kohe pururikkaks, taotlege parem stabiilsust,“ selgitas Pilt.

Paneelis osalejad leidsid üksmeelselt, et kuigi tänasel päeval on võimalik suhteliselt hõlpsasti leida oma äriideele rahastust, siis sageli takerdub finantstoetuse kasutamine liigse aruandluse nõuetesse.