Riigiasutuste käsutuses on kahte tüüpi andmeid. Ühelt poolt on iga inimesega seotud info, mida avalikkusega kahtlemata jagada ei tohi ja mille säilitamisele kehtivad omad reeglid.

Lisaks on riigil väga suur hulk andmeid, mis puudutavad üldiseid trende ja praktilist infot meid ümbritseva keskkonna kohta. Olgu selleks andmed loodusolude kohta, liikluses toimuvast, aga ka Eesti ärikeskkonda puudutav info ning sotsiaalsed trendid.

Seadus pole veel tööle hakanud

Kui teeme näiteks teekvaliteedi näitajate, liiklusõnnetuste ja ühistranspordi kasutusmustrite info avalikuks, saavad ettevõtted seda rakendada näiteks oma taksoteenuse pakkumisel või kaubavedude korraldamisel.

Avaliku teabe seaduse muudatused võeti vastu juba kuus aastat tagasi, mil kohustati riigiasutusi tegema kõik anonüümsed andmed huvilistele kättesaadavaks. Seadusemuudatus sai ettevõtjaid ühendavalt teenusmajanduskojalt tol aastal ka parima seaduse tiitli. Kahjuks on sellesse edumeelsesse seadusemuudatusse senini suhtutud riigiasutustes pigem passiivselt.

Täna oleme silmitsi probleemiga, kus riigi kogutud andmed leiavad vähest kasutust, sest nad ei ole tegelikult kättesaadavad. Hoolimata seadusest, on väga vähesed riigi andmed avalikult internetis ligipääsetavad.

Kättesaadavuse parandamiseks avasime riigiportaaliopendata.riik.ee. Viimase 20 aastaga on rajatud heal tasemel digitaalne ühiskond, tänu millele on enamik teenuseid ja andmeid on juba praegu digitaalsel kujul olemas. Kui vanades Euroopa riikides tegeletakse esmajärgus andmete digitaliseerimisega, oleme meie eelisseisus – kui seda targasti ära kasutame.

Andmete kättesaadavaks tegemine ei peaks piirduma vaid avaliku sektoriga, protsessi tuleks kaasata ka ülikoolid ja erasektor. Nii soodustame intensiivsemat koostööd huvigruppide vahel, paremat tulemuste tõlgendamist, suurendame läbipaistvust ja laiendame teadusprojektide fookust.

Häid näiteid juba on

Avaliku- ja erasektori koostöö näitena tooksin siinkohal välja Eesti ettevõtte PlanetOS. PlanetOS lõi andmekeskkonna, kus on kaardistatud pea kogu maailma keskkonnaandmed. Sealjuures need andmed tehti kõigile kättesaadavaks.

Kasutades ära andmeid ja andmeteadust on võimalik edendada äriprotsesse, alates uute toodete turule toomisest kuni teenuste optimeerimiseni. Juurdepääs avaandmetele on väärtuslik ettevõtetele kuna tagab neile juurdepääsu suurandmetele ja võimaluse neid analüüsida, mis varasemalt oli võimalik vähestel suurettevõtetel.

Kui me tahame ka edaspidi olla maailmas teedrajav e-riik, mis on suunatud arengule ning toetab ettevõtluse kasvuvõimalusi, siis peame avaandmeteks sobivad andmed avalikult kättesaadavaks muutma: kogu avalikus sektoris ja esmavõimalusel.