Tänavuse Nobeli majanduspreemia said William Nordaus kliimamuutuste ning makromajanduslike analüüside integreerimise eest ning Paul Romer tehnoloogilise innovatsiooni ja makromajandusliku analüüsi sidumise eest.

William Nordhaus ja Paul Romer on loonud meetodid, mis on suunatud meie aja ühtede peamiste ning põletavamate küsimuste lahendamiseks, kuidas tagada pikaajaline jätkusuutlik majanduskasv, tõdevad preemia väljaandjad.

William Nordaus töötab Yale ülikoolis ning Paul Romer New Yorgi ülikooli Sterni ärikoolis.

Üheksa miljoni Rootsi krooni suurune preemia jagatakse laureaatide vahel võrdselt.