Kolmandas kvartalis tootis Utilitas koostootmisrežiimil 225 000 MWh energiat, mis on üle 90 protsendi kogutoodangust. Koidu sõnul on kaugküttevõrk parim koht, kus elektritootmisel tekkivat jääksoojust ära kasutada – toodetud elektrienergia antakse elektrivõrku ja selle tootmisel tekkiv jääksoojus kasutatakse ära hoonete kütmiseks. Utilitas opereerib kahte koostootmisjaama ning kolmas on ehitamisel Tallinnas Mustamäel. Kõik koostootmisjaamad kasutavad põhikütusena kohalikku taastuvkütust – puiduhaket.

Sellel aastal investeerib Utilitas kaugküttesüsteemidesse 50 miljonit eurot. Sel suvel paigaldati suitsugaasi kondensaatorid Jõgeva katlamajale ning Tallinnas Spordi ja Kristiine katlamajadele. Käimas on Tallinna Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimine, kus kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütustest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam.

Käesoleval aastal kaasajastas ja ehitas Utilitas ligi 16 kilomeetrit soojustorustikke üle Eesti – Raplas ja Valgas renoveeriti olulise tähtsusega magistraaltorustikud, Maardu linnas uuendati kaugküttevõrku ja Tallinnas olid suuremateks töödeks Gonsiori tänaval magistraaltoru väljavahetamine kaasaaegse eelisoleeritud torustiku vastu ning Põhja-Tallinna linnaosa kaugküttetorustiku kaasajastamine.