Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et eelnõuga tahetakse sõidukilomeetri ja piletihinna kehtestamise õigus anda piirkondlikule ühistranspordikeskusele. „Keskustel võiks olla otsustusõigus ja võimalus kehtestada ka bussireisijate gruppidele täiendavaid soodustusi, mis kaetakse kas piletitulust või riigieelarvelisest toetusest,“ lausus Sester.

Komisjoni aseesimehe Toomas Kivimägi hinnangul tehakse eelnõuga vigade parandust tasuta ühistranspordi poliitikale. „On igati loomulik, et maakondliku ühistranspordi korraldamisel peab ühistranspordikeskustel olema senisest suurem otsustusõigus, sealhulgas õigus kehtestada piletihind, määrata sõidusoodustusi ja seda maanteeametilt või ministeeriumilt kooskõlastust nõutamata,“ ütles Kivimägi.

Eelnõu järgi on keskustel lubatud kasutada riigi toetust avaliku teenindamise lepingute alusel bussiliikluse korraldamiseks, ühistranspordi bussiliikluse taristu haldamiseks ning arendamiseks ja uuringuteks. Kaks korda aastas makstava toetuse kasutamise õiguspärasuse üle teostab eelnõu järgi haldusjärelevalvet maanteeamet.