Rosfinmonitoringu sõnul aitaksid nad meeleldi ja ilma igasuguse jututa, kui nad vaid saaksid ametlikke kanaleid pidi selliseid palveid.

Keskkriminaalpolitsei alla kuuluva rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand selgitab, et nad on Venemaa rahapesu andmebüroo funktsiooni täitvalt üksuselt aastate jooksul paljude Venemaalt lähtunud kahtlaste rahavoogude ja tehingute korral infot pärinud. Need päringud on muuhulgas sisaldanud ka Danske panga vahendusel perioodil 2007-2015 tehtud tehinguid.

„Paraku ei ole meie initsiatiivist lähtunud infovahetus viinud praktikas tulemusteni eelkuritegude kindlakstegemisel. Seda ka neil juhtudel, mil meiepoolse huvi ajendiks on olnud Venemaa enda keskpanga poolt tuvastatud kahtlaste rahavoogude liikumise juhtumid. Käesoleval ajal Eestis Danske panga filiaalis toimunu suhtes läbiviidava kriminaalmenetluse ja sellega seonduvate rahapesu andmebüroo päringute või infoedastuste osas ei ole meil võimalik täpsemaid kommentaare anda," ütles Reimand.