Muudatus puudutab seni positiivse krediidihinnanguga firmasid, kes ei ole esitanud 2017. aasta majandusaruannet.

Creditinfo Eesti peanalüütiku Anne-Ly Otsa sõnul on majandusaasta aruandega viivitajaid tavaliselt kahte tüüpi: „Enamik neist on ettevõtted, kelle majandusseis on halvenenud ning seetõttu viivitavad aruande esitamisega. Seda tõestab ka Creditinfo Eestis kaks korda aastas läbiviidav ettevõtete maksekäitumise uuring. Võrreldes esimese poolaasta uuringuga lisanduvad teise poolaasta uuringusse ka ettevõtted, kes esitavad aruanded kuni pool aastat pärast ettenähtud tähtaega ning kelle maksekäitumine on nõrgem. Uuringud näitavad, et kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal on teise poolaasta uuringus alati suurem,“ kommenteerib Ots.

„Lisaks eelnimetatule on hilinejate hulgas ka suhteliselt hea reitinguga keskmise suurusega ja suuri ettevõtteid, kellel on aruandega viivitamisega tihti omad põhjused: soov konkurentidele oma info võimalikult hilja kättesaadavaks teha, või näiteks rahvusvahelistes kontsernides kontserninõuetega arvestamine,“ lisab peaanalüütik.

Igal aastal tuletame ka Creditinfo poolt ettevõtetele meelde aruande esitamist ning hoiatame krediidihinnangu võimalikust muutusest,“ mainib Creditinfo Eesti peanalüütik Anne-Ly Ots.

Aruannete puudumise tõttu muutusid enim käesoleva aasta 1. oktoobrist krediidihinnangud kutse, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (3049 ettevõttel), hulgi- ja jaekaubandussektoris (2850 ettevõttel) ning kinnisvaraalases tegevuses (1447 ettevõttel).