Riigiprokuratuur selgitas, et tulenevalt Vene Föderatsiooni poolt toime pandud Ukraina terviklikkuse rikkumisest, kehtestas Euroopa Liit 2014. aastal sanktsioonid annekteeritud territooriumil erinevate teenuste pakkumise suhtes. Nimetatud teenuste loetelus on ka turismiteenuste vahendamine annekteeritud Krimmi ja Sevastoopolisse ning see tähendab, et reiside müük nendesse sihtkohtadesse on kriminaalkuritegu.

Tegemist on kõigi Euroopa Liidu riikide poolt ühtselt kehtestatud piirangutega saatmaks signaali, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei tunnusta Krimmi ja Sevastoopoli ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt.

"Alustatud kriminaalmenetluse sisuks on kontrollida kahtlusi seoses reiside korraldamisega nimetatud territooriumile, millega võidi rikkuda rahvusvaheliselt kehtestatuid piiranguid," teatas riigiprokuratuur. Nimelt keelab karistusseadustik (KarS § 931) teadvalt rahvusvahelise sanktsiooni rakendamata jätmise ning antud juhul ongi kriminaalmenetluse eesmärgiks välja selgitada, kas uurimise all olevad turismifirmad pakkusid võimalusi reisida sanktsiooni all olevatele territooriumitele.

Esialgsed kahtlustused esitati viiele isikule, kes vabastati pärast nende ülekuulamist. Kellegi vahistamist prokuratuur ei taotle.