Miljard eurot maksva puidurafineerimistehase rajamiseks loodud osaühing Est-For Invest on esitanud Saarde vallavolikogule avalduse toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Pärnu maakonna kolme kohaliku omavalitsuse - Saarde valla, Häädemeeste valla ja Pärnu linna - territooriumil.
Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Saarde valla ja veevarustuse osas naaberomavalitsuste territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.

Järgmisel nädalal toimuva volikogu istungi päevakorrapunktidest saabki lugeda, et ühe punktina arutatakse Est-Fori toetamist ning selleks on volikogul valmis ka otsuse eelnõu.

Volikogu üks päevakorrapunkt on Est-Fori taotluse toetamine, otsuse eelnõu saab lugeda SIIT.

Est-Fori avaldust Saarde vallavolikogule saab lugeda SIIT.

Saarde vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17.oktoobril 2018.a algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis.

Läinud nädalal rääkis Est-Fori üks eestvedajaid Aadu Polli ERR-ile, et Est-For on kohtunud kolme Kagu-Eesti vallaga, nüüd Saarede vallaga, aga huvitatuid on veel. Nimelt on Polli sõnul valitsus ettevõttele öelnud, et kõigepealt tuleb leida omavalitsus, mis on huvitatud või nõus tehase rajamist uurima.

Konkreetselt Saarde valla asukoha puhul saab määravaks see, kui keeruline on tehasele vett hankida ja puhastatud heitvett minema juhtida. Selleks võib olla vajalik lausa 20 kilomeetrise veetrassi rajamine. "Meie tänane unistus on rajada tehas tehniliselt nii, et tuua vesi Pärnu jõest mööda Rail Balticu trassi ja puhastatud heitvesi viia Liivi lahte," tutvustas Polli.

Saarde vallavolikogu esimees Kadri-Aija Viik on rõhutanud, et kui uuringud tehase rajamist ei toeta, siis tehast ei tule.