Krediidiettevõte BestCredit kaardistas laenu-uuringus inimeste hoiakuid enda igapäevase toimetuleku ja majandamise kohta.

"Meile avanes väga murettekitav pilt inimestest, kes ei usu enam, et neist endist midagi sõltub," selgitas BestCrediti juhataja August Käära. "Kui inimene kaotab usu endasse ja võimesse enda elu muuta, siis ta enam ei pingutagi et elada homme paremini kui täna. Meie väike ühiskond ei saa seda endale lubada."

Kogu Eestis leidis 47% vastanuist, et tasuvale töökohale saamine ei sõltu neist endist, vaid kohti tuttavatele jagavatest ülemustest.

"Et tasuv töökoht sõltub enim inimese enda püüdlustest, usuvad enim ülikooliealised ja värskelt tööturule sisenenud inimesed ja enda karjääri tipul olevad, 35-44 aastased inimesed, aga ka pensioniealised," selgitas Käära. "Usu tasuva töökoha leidmisse enda pingutuste najal kaotavad aga noored keskealised vanuses 25-34, kes üldiselt tegelevad nii kodu kui pere rajamisega ja ilmselt ootavad, et karjäär edeneks oluliselt kiiremini. Sama lugu on pensionieelikutega, kes ilmselt tajuvad tööturul valitsevat noorusekultust."

BestCrediti laenukäitumise uuring analüüsis 1000 eestimaalase laenukäitumist, sealhulgas mujalt kui pangast võetud laenude kasutamist.