Ajakirjanik Cathrine Nicholson küsis: Eesti on sattunud viimasel ajal pealkirjadesse seoses rahapesujuhtumiga Danske Banki Eesti harus. Jutt käib 200 miljardist eurost, mis on 9-kordne Eesti SKT. Olete te vihane, et see juhtus teie riigis?

Kersti Kaljulaid vastas: Eestlased hoiatasid selle eest, et need asjad toimuvad, aga seda ei võetud kuulda. Niisiis võttis selle lõpetamine kauem aega, kui oleks pidanud ja seda nii Taani kui Eesti ametite poolt. Selgelt oli siin vajaka jäämine kiire koostöö osas ja me peaksime kõik sellest õppima. Ei piisa sellest, et saadad välja kirja. Peab tunnistama, et meid ei võetud tõsiselt.

Cathrine Nicholson: niisiis peaks juhid vastutusele võtma ja pankadele karmid karistused määrama?

Kersti Kaljulaid: Loodan, et seda analüüsitakse ja et pangad saavad aru, et ka muutuvates oludes ja muutuvate rahapesureeglite korral on nii, et kui sa täidad peamisi läbipaistvuse reegleid ja tunned oma klienti, siis sinu hõlma ei hakka keegi.