Selle võrra väheneb tulevikus inimese I sambast saadav pension. Poliitikutel oleks aeg ausalt tunnistada, et kogu teise sambasse suunatav raha 4+2% töötaja palgast on tegelikult inimeste raha ja jutud riigi poolt lisatavast 4% on ilus vale, millega turustatakse teist sammast. Inimestele, kes ei ole liitunud teise sambaga, jääb see 4% esimesse sambasse, mille võrra on neil tulevikus esimese samba pension suurem.

Arusaamatuks jääb ka Keskerakonna lubadus pensionide erakorralisest tõusust, kui samal ajal erakonna esimees kaitseb kohustuslikku pensioni teist sammast, mis lähtub finantsasutuste, mitte inimeste huvidest ning jätab tulevased pensionid väiksemaks.

Isamaa seisukoht on ühene - inimestel peab olema õigus oma raha käekäigu üle ise otsustada.