Silvano aktsionärid otsustasid 28. juunil toimunud üldkoosolekul, et ettevõtte aktsiakapitali vähendatakse 7,2 miljoni euro võrra 3,6 miljoni euroni aktsiat arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,20 euro võrra aktsia kohta.

Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega, teatas ettevõte börsile.

Aktsiakapitali vähendamine summas 7 200 000 eurot (0,20 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 30. jaanuaril 2019. ASile Silvano Fashion Group kuuluvate oma aktsiate eest aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.