NO99 nõukogu esimees Kaarel Oja selgitas, et kuna Teater NO99 tegutseb valitsuse poolt asutatud sihtasutusena, siis saab selle tegevuse lõpetada vaid valitsus oma otsusega. Taeatri nõukogu jõudis reedel üksmeelsele seisukohale, et kui sisuliselt on NO99 trupp otsustanud tegevuse lõpetada, on õige ka organisatsiooni tegevus lõpetada. Sellise ettepaneku nõukogu kultuuriministrile kui asutaja esindajale ka teeb.

Millal see kõik aga toimub, on keeruline öelda. Oja sõnul on tähtaegadest rääkimine tänamatu, sest edasine ei ole nende kontrollida ja kui ministeerium otsustab sulgemise ettepanekuga edasi minna, võtab selle jõudmine valitsusse otsustamiseks igatahes aega. “Meile on öeldud, et optimistlikult võiks see juhtuda paari kuu jooksul. Lõplik sulgemine aga kuni 6 kuu,” lausus Oja. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhatajad Meelis Kompuse sõnul võib sihtasutuse lõpetamine seadusest tulenevate tähtaegade tõttu kesta minimaalselt 6 kuud.

Nõukogu on teinud teatri juhtkonnale ülesandeks koondada võimalikult kiiresti täpne ülevaade sellest, millised kulud ja kohustused lõpetamisega kaasneksid. Samuti, millised võimalused meil oluliste lepingute lõpetamiseks oleksid. Hetkel nõukogul seda ülevaadet Oja sõnul veel ei ole.

Kas näitlejad koondatakse ja kui suur on hüvitis?
Kompuse sõnul makstakse kõigile töötajatele sihtasutuse lõpetamise korral välja nende saada olev töötasu ning võimalikud saamata jäänud puhkusetasud.
Mis alusel töölepinguga näitlejate lepingud lõpetatakse, kas makstakse hüvitisi ning kui suures mahus ning kuidas käitutakse tähtajalise lepinguga töötavate näitlejatega, ei osanud Oja veel vastata. Paljuski sõltub kõik sellest, kas ja kui, siis millal algab sihtasutuse lõpetamise protsess. “Kuni 20. detsembrini, kui Teater NO99 annab Moskvas oma viimase etenduse, käib töö teatris tavapäraselt edasi. Meie lootus on, et selleks ajaks on selgunud või selgumas ka see, millise suuna on võtnud sihtasutuse asutaja,” rääkis Oja.

Mis saab järgmise aasta riigieelarvesse planeeritud miljonist, kas sellele kasutaja leidmiseks korraldatakse konkurss või jagatakse seda kuidagi teisiti?
Kultuuriminister Indrek Saar on avaldanud veendumust, et kuna need vahendid on olnud osa etenduskunstide toetusest, siis oleks loomulik, et see valdkonda ka alles jääks. Kuidas täpselt edasi liigutakse, on Kompuse sõnul veel vara öelda. Kultuuriministeerium tutvub ka mõtetega, mis saabuvad ministeeriumisse valdkonnast seest.