Tõniste vastas, et tõepoolest on Eesti Energiale aktsiakapitali sissemakseks ette nähtud riigieelarvest 143 miljonit eurot ning seda raha võivad nad kasutada investeeringuteks, kuid see summa pole neile nö igal juhul garanteeritud.

"Korduvalt on öeldud, see raha on real olemas ja see ei ole ettevõttele garanteeritud. Reaalne sissemakse nõuab eraldi analüüsi ja otsuseid. Riigieelarve summa loob baasi sobiva investeeringu olemasolul selline otsus teha. Investeerimisotsuseid tehakse suuremas osa järgmise aasta jooksul, aga selleks ajaks peab olema ka finantseerimine garanteeritud. Planeeritavad investeeringud on ette nähtud näiteks jaotusvõrku ja taastuvenergiasse ning planeeritava õlitehase ehitusse," rääkis Tõniste riigikogus.

"Kõigi sissemaksete eeldus on see, et tulemusena riik saab hiljem läbi ettevõtte rohkem tulu ja dividende. Seda saab seepärast kajastada finantseerimistehinguna. Summad on arvestatud selliselt, et vajadusel saab neid suunata kas jaotusvõrku, kus 2019. aasta investeeringusumma võib olla 50 miljonit eurot või õlitehase projekteerimisse, mille kogumaksumus on 200 miljonit. 2019.astal oleks tegemist tehase planeerimistöödega."

"Raha on ette nähtud, aga see ei tähenda et neid kasutatakse," toonitas Tõniste.