Ringkonnakohus tühistas varasema Harju maakohtu süüdimõistva otsuse ja mõistis Rein Kilgi, Neeme Raigi, Kaie Raigi ja Kristjan Oolo õigeks, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Ringkonnakohus tühistas ka maakohtu otsuse Kilgilt ja Raigidelt ning Oololt ja Karl Liivapuult Lõuna Toiduainetööstuse AS-i (pankrotis) kasuks 200 000 euro väljamõistmises.

Kohus mõistis menetluskuludena Eesti riigilt Lõuna Toiduainetööstuse AS-i kasuks välja esindajatasu 6205,10 eurot, Rein Kilgi, Neeme Raigi ja Kristjan Oolo kasuks esindajatele makstud tasu 24 000 eurot ning Karl Liivapuu kasuks kaitsjatasu 28 000 eurot.

Maakohus jättis ringkonnakohtu hinnangul oma otsuses olulisele kaitseväitele vastamata.

Nimelt leidsid kaitsjad, et antud asjas oli tegemist kontsernisiseste tehingutega, mille käigus emaühing andis oma vara üle 100-protsendilise osalusega äsja asutatud tütarühingule.

See ei saanud mõjutada emaühingu varalist seisu, kuna emaühingule jäi kuuluma tütarühingu osalus, mille väärtus kasvab emaühingu poolt üleantava vara võrra. Maakohus selle väite osas aga seisukohta ei võtnud.