Töötajatele tehtud väljamaksete summa oli 1 972 583 166 eurot ja väljamakse tehti 580 670 inimesele. Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga suurenes mediaan 91 euro võrra ehk 909 eurolt 1000 euroni, siis tehti väljamakseid 568 281 inimesele summas 1 777 034 544 eurot ehk ligi 196 miljonit eurot vähem.

Maakondade võrdluses oli 2018. aasta kolmandas kvartalis kõige kõrgem mediaanväljamakse Harju maakonnas ning kõige madalam Ida-Viru maakonnas, vastavalt 1117 eurot ja 800 eurot.

Mediaanväljamakse maakondade lõikes
MaakondVäljamaksete summaSaajate arvMediaan
Harju maakond1 028 685 751269 5761 117
Hiiu maakond14 794 9884 3801000
Ida-Viru maakond147 378 98353 697800
Jõgeva maakond34 964 56811 859907
Järva maakond41 676 97313 157993
Lääne maakond27 409 4488 826933
Lääne-Viru maakond77 486 73525 560928
Põlva maakond30 683 47310 460908
Pärnu maakond107 391 40636 009905
Rapla maakond48 280 49614 8831000
Saare maakond46 371 62314 635950
Tartu maakond219 351 14165 3141000
Valga maakond31 304 26011 253855
Viljandi maakond58 803 44019 543922
Võru maakond41 044 04114 468872

Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. MTA iga kvartali väljamaksete statistika sisaldab palka ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised.