Keskpankade osalust EKP kapitalis võetakse arvesse EKP kasumi jaotamisel. Eesti Panga osa kapitalist on kokku 21,3 miljonit eurot ning see summa on Euroopa Keskpanka sisse makstud, teatas Eesti Pank.

Viimase läbivaatamise tulemusel on 16 riigi keskpanga osakaal EKP kapitalis varasemaga võrreldes suurem ja 12 riigi keskpanga osakaal väiksem. EKP märgitud kapitali kogusumma ei muutu ning on 10,8 miljardit eurot.

Erinevalt Eestist Läti ja Leedu keskpanga osa väheneb vastavalt 0,2821 protsendilt 0,2731 protsendile ja 0,4132 protsendilt 0,4059 protsendini.

Suurim saab olema Euroopa Keskpangas Saksamaa keskpanga osa (18,367 protsenti). Talle järgnevad Briti keskpank 14,3 protsendi, Prantsuse keskpank 14,21 protsenti, Itaalia keskpank 11,8 protsendi, Hispaania keskpank 8,3 protsendi, Poola keskpank 5,2 protsendi ja Hollandi keskpank 4,1 protsendiga.