Vastuse sellele küsimusele annavad ettevõtete majandusaasta aruanded. Tõsi, leppida tuleb eelmise, 2017. aasta majandusaasta aruannetega.

E-krediidiinfo andmetel kuulub Teet Margnale kolm firmat.

Telesaadete "Kuldvillak", "Nädalalõpp Kanal2ga", "Suur Lotokolmapäev" ja "Kaks kanget Kagu-Aasias" tootmisega tegeleva Gordon Grupi müügitulu oli eelmisel aastal 1, 2 miljonit eurot ning puhaskasum 296 824 eurot. Käive kasvas aasta varasemaga võrreldes 16% ning puhaskasum kümnendiku võrra. Müügitulust lõviosa ehk 1,15 miljonit eurot andis telesaadete tootmine.

Ettevõtte puhasrentaablus oli eelmisel aastal nagu aasta varemgi 26%.

Ettevõtte kahe töötaja tööjõukulud olid 33 963 eurot, mis tähendab et kuus oli ühe töökoha brutopalk veidi üle 1000 euro. Finantsinvesteeringutelt teeniti kasumit 25 204 eurot.
Tulumaksu tasuti eelmisel aastal 25 000 eurot. Jaotamata kasumit on ettevõttel 1,279 miljonit eurot.

Teine firma Telecom Projects OÜ on asutatud 8.oktoobril 2008.aastal. Ettevõtte põhitegevuseks oli uute potentsiaalsete telesaadete ning reklaamklippide ideede väljatöötamine ning vajadusel ka teostamine, samuti kliendiürituste korraldamine.
Kui 2016. aastal oli ettevõtte käive 120 615 eurot, siis eelmise aasta majandusaruande kohaselt ettevõttel müügitulu ei olnud ning tegeleti investeerimisega. Tööjõukulud olid eelmisel aastal 7363 eurot. Ettevõte teenis finantsinvesteeringutele 13 727 eurot ning intressitulu 6391 eurot ning kokku oli aruandeaasta kasum 13 169 eurot. Võrreldes aasta varasemaga vähenes kasum 76,5%.
Kokku on ettevõtteel eelmise aasta majandusaruande kohaselt jaotamata kasumit 670 785 eurot.

Ja lisaks on Margnal firma Gordon Invest OÜ. 2015. aasta oktoobris asutatud firma ostis kinnisvaraobjekti, mida hoitakse renditulu teenimise ja turuväärtuse tõusmise eesmärgil, ettevõte seda ise ei kasuta. Pärast kapitaalremondi lõpetamist 2016.a. sügisel kuni aruandeperioodi lõpuni 31.12.2017 ei olnud sobivaid rentnikke veel leitud. Ettevõtte kahjum oli eelmisel aastal 14 324 eurot.

Vaata ka, kuidas läheb Teet Margna koostööpartneri Kristjan Jõekalda ja teistegi tuntud meelelahutajate firmadel Kroonika Eesti edukate meelelahutajate TOPist.