Pooled vastajad pidasid heaks meetmeks peatöövõtja vastutust alltöövõtjate maksukäitumise eest ja 29% töötajate elektroonilist registreerimist ning tööajaarvestust ehitusobjektidele sissepääsul. Ligi veerand (24%) nägid lahendusena online kassasüsteemide kasutuselevõttu teenindussektoris.

62% küsimustikule vastanutest oleks valmis loobuma koostööpartnerist, kes maksab oma töötajatele ümbrikupalka.

Ligi üheksa ettevõtjat kümnest (89%) leidis, et ehitussektor on ümbrikupalga osas kõige probleemsem. 69% ütlesid, et majutus ja toitlustus ning 26% kunsti ja meelelahutussektor.

Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori asetäitja Rivo Reitmann möönis, et ümbrikupalkade osakaal on tänavu kasvanud. Tema sõnul tuleneb see üldisest palgasurvest. „Survet on rohkem, turg on rohkem töötaja poole kaldu. Ehk ta saab nõuda rohkem. Teame, et meil on tööjõupuudus ja see tähendab, et töötajal on suurem survemoment tööandjale. Sellest ilmselt kasv ka on," selgitas ta.

MTA on hakanud püüdma ka töötajaid, kes võtavad ümbrikupalka vastu. Kui initsiatiiv saada palka „mustalt" on tulnud töötajalt, siis võib talle tagantjärele langeda kohustus tasuda maksmata jäänud tulumaks.

„Kui näeme et süülisus on töötaja poole kaldu, siis peab töötaja vastutama. Oleme aga avastanud olukordi, kus töötaja ei teadnud, et saab ümbrikupalka. Oleme soovitanud infot jälgida, sest see on igale kodanikule kättesaadav. Aga kui ta tõesti ei teadnud, et tema eest makse ei makstud, siis me ei saa minna töötaja kallale," ütles Reitmann.

Võrreldes eelmise küsitlusega on kasvanud ettevõtjate osakaal, kelle hinnangul nende sektoris puuduvad töötasu täiesti „mustalt" saavad töötajad - kui tänavu kevadel oli selliste vastajate osakaal 54%, siis sel korral 60%. Üle veerandi ehk 28% arvas, et kümnendik töötajatest saab ümbrikupalka.

Suurematest sektoritest hindavad täiesti „musta" tööjõu osakaalu kõrgeimaks ettevõtted, kes on jätnud tegevusala märkimata - 19% vastanutest hindab täiesti „musta" tööjõu osakaaluks vähemalt 20% ja enam. Ehituse puhul arvab vaid 10% vastanutest, et „musta" tööjõu osakaal ületab 20% piiri.

Küsitluses osales 140 ettevõtjat ja selle viis läbi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.