“Leiame, et üks protsent SKT-st on minimaalselt vajalik, et e-Eesti võidukäik saaks jätkuda,” rõhutab liidu president Ivo Suursoo. “Ilma teaduse panuseta ei ole see võimalik, samuti nagu ka meie majanduse ja ühiskonna areng.”

Selleks, et Eesti oleks kiire uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja selle kogemuse eksportija, tuleb IT-ettevõtjate hinnangul kõigepealt näiteks toodete arengus uuele tasemele jõuda.

"Just koostöös ülikoolidega on pandud alus meie e-riigi alustaladele, väga palju on tehtud andmete ja tehisintellekti osas," selgitab Suursoo. "Selline koostöö eraettevõtete ja teadusasutuste vahel peab jätkuma. Ka IT-ettevõtted panustavad ja osalevad teadus- ja arendustegevuses, see on möödapääsmatu."