Laenuportfell omandatakse laenuportfelli ettevõttena, mis koosneb laenu- ja tagatislepingutest ning portfelliga seotud kahest töötajast.

Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

"Otsime aktiivselt võimalusi oma äri kasvatamiseks. Laenuportfelli kasvatamine on meie jaoks esmatähtis, et suurendada intressitulusid ja tõsta efektiivsust olemasoleva kulubaasi juures," ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. "Kuigi Versobanki laenuportfell ei ole suur, on tegemist meie ootustele vastava intressimäära ja hästi tagatud portfelliga. Lisaks annab laenuportfelli omandamine meile reaalse kogemuse oma laenu- ja tagatise infosüsteemide toimimisest ka ülevõetavate lepingute puhul."

Sõlmitud lepingu kohaselt viiakse omandamistehing lõpule eelduslikult 28. jaanuaril 2019, kusjuures tehingu lõpuleviimise eeltingimuseks on laenuportfelli auditi rahuldavad tulemused LHV jaoks.