Küsitluse tulemused näitasid, et isikliku auto roolis eirab 25,4% vastanuist liikluseeskirju sageli ja 78% vastanuist aeg-ajalt või harva.

Tööauto roolis ei eira liikluseeskirju mitte kunagi ainult 10,9% vastanutest. 15,2% vastanuist teeb seda aga sageli. Seda on 10,2% vähem kui isikliku auto puhul, mistõttu võib arvata, et tööauto roolis rikutaksegi liikluseeskirju vähem. Mitte kunagi ei ole liikluseeskirju eiranud ainult üks vastaja.

Vastanutel paluti avatud vastusena kirjeldada oma sagedasemaid liikluseeskirjade rikkumisi. Valdavalt mainiti kiiruse ületamist, aga ka ristmiku ületamist foori kollase või koguni punase tulega. Samuti mainiti ristmike lõikamist kaasliiklejate puudumisel ja tagasipöördeid vales kohas. Üks vastanuist tõi sagedasemate rikkumistena välja lisaks kiiruse ületamisele telefoni näppimise, telefoniga rääkimise, suunatulede mittekasutamise. Üks märkis, et takistab süstijatel sõiduraja vahetamist.

Margus Viileberg, Møller Auto tarbesõidukite müügijuht sõnas, et tööautodel on enamasti peal ettevõtte logo ja kontaktinfo. „Selline sõiduk hakkab liikluses paremini silma ning on kui ettevõtte liikuv visiitkaart. Ettevõtte esindajana ei taha inimesed kahjustada tööandja mainet. Tean juhtumeid, kus ettevõtte infosekretär on saanud kaasliiklejatelt informeerivaid telefonikõnesid ettevõtte auto käitumise kohta liikluses," selgitas ta.

Isikliku autoga on avariisse sattunud 49,2% vastanuist ja mitte kunagi ei ole avariise sattunud 47,5% vastanuist. Tööautoga ei ole avariidesse sattunud 66,7% vastanuist. Seda on 18% vähem kui isikliku autoga sõitvatel vastanutel.

Palve peale avariisid kirjeldada räägiti sissesõitudest parklas, telefoniga rääkides või kiirustades eesliiklejale tagant sissesõidust, viletsate teeolude tõttu teelt väljasõidust. Üks vastanu rääkis oma kolmest avariist järgmiselt: "Esimene oli kaks nädalat pärast lubade saamist kiilasjääl tagant otsasõit, teine oli suvel, kui ringteel eesolev auto järsult pidurdas, ja kolmas, kui üks kaubik ümber reastudes mul külje maha sõitis."

Küsitluses oli püstitatud väide "Kui ma juhin ametiautot, siis tunnen suuremat vastutust ja olen roolis tähelepanelikum kui isiklikku autot juhtides". Vastanute seisukohad jagunesid võrdselt - 43,7% nõustus täielikult või pigem nõustus, 46,9% pigem ei nõustunud või ei nõustunud üldse.

Küsitluses tunti ka huvi, kummal juhul pööratakse suuremat tähelepanu auto tehnoseisundile. 69,2% vastanuist ütles, et samavõrd nii töö- kui ka isikliku auto puhul. 30,2% muretseb aga rohkem isikliku auto korrasoleku eest.

HEA TEADA

Küsitlusele vastas kokku 65 inimest, kellest 67,7% ehk 44 vastanut kasutab ametiautot. 66,2%-l oli autojuhistaaž pikem kui kümme aastat.

Volkswageni tarbesõidukite divisjoni küsitlus viidi läbi Eesti Volkswageni klubi ja auto-moto elustiiliblogi Wroomeri Facebookis.