1. Leevendatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid

Uuest aastast jõustub arvukalt muudatusi töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning muudes selle valdkonna õigusaktides. Näiteks ei pea tööandja enam teavitama tööinspektsiooni oma tegevuse alustamisest, tegevusala muutmisest, töökeskkonnanõukogu moodustamisest ega töökeskkonnanõukogu iga-aastasest tegevusest.

Peale eeltoodu pikendatakse töötaja esmasesse tervisekontrolli saatmise tähtaega ja lihtsustatakse töötajate juhendamisega seotud nõudeid. Tööandja jaoks lihtsustub ka kergete tööõnnetuste uurimise kord, kui õnnetusega ei kaasnenud töötaja ajutist töövõimetust (nt torked, pindmised sisselõiked).