581 000 tarbimiskohta ostavad elektrit lepingu alusel elektrimüüjalt. 144 000 tarbimiskohas pole müüjat valitud ja neid varustab elektriga üldteenuse korras võrguteenuse osutaja.

Elektrimüüjat vahetas eelmise aasta jooksul kokku ligi 17 000 tarbimiskohta, mis teeb keskmiselt 1400 vahetust kuus. Vahetamiste aktiivsus kasvab aasta ja poolaasta alguses, kuid üldise trendina müüja vahetajate arv langeb. Aasta varem vahetati müüjat kokku 21 600 korral ja enne seda 25 800 korral. 2019. aasta jaanuari alguses vahetus elektrimüüja 4300 tarbimiskohas ja sõlmiti 27 500 uut lepingut elektri ostmiseks endise või uue müüjaga.

Kahe viimase aasta vältel on Eleringi tarkvõrgu platvorm kogunud andmeid ka gaasilepingute kohta. 2018. aasta detsembri lõpu seisuga oli võrgulepinguga tarbimiskohti 56 500, aastaga lisandus ligi 700 tarbimiskohta. Gaasimüüjat ei ole endale valinud pea 1300 tarbimiskohta, ülejäänud ostavad gaasi lepingu alusel gaasimüüjalt. Gaasimüüjat vahetas tänavu aasta alguses 400 tarbimiskohta, eelmisel aastal oli vahetajate arv saja võrra väiksem. Aasta lõikes vahetati gaasimüüjat keskmiselt 180 juhul kuu kohta ehk sama palju kui 2017. aastal.