Põhiliselt sõltub tootmine päikesepaneelidele langevast päikesekiirguse hulgast, mis on suvekuudel selgelt suurem, kuna päikesekiirgus on intensiivsem ning päikeselist aega on rohkem.

Samas on ka temperatuuril päikesepaneelide tootlusele negatiivne mõju. Iga kraad mõjutab päikesepaneelide väljundvõimsust umbes 0,4% ning seda n-ö mõlemas suunas. Temperatuuri kasvades võimsus väheneb ja vastupidi. Tuule jahutavast mõjust tulenevalt on päikeseelektrijaamade tootlus suurem rannikualadel või muudes piirkondades, kus on suuremad tuulekiirused.

Päikesekiirgust ning temperatuuri kokku võttes on Eestis päikeseelektritootmise maksimumkuu enamasti siiski mai. Jaheda suve korral võib see ka hiljem olla. Näiteks 2015. aastal oli selleks august. Talvekuudel on päikesekiirgus madalam, päevad lühemad ning sellest tulenevalt toodang madal. Ligi 45% kogu aasta toodangust annavad päikesepaneelid suvekuudel juunist augustini.

Päikeseelektri tootmist on võimalik „suunata“ päikesepaneelide paigutusviisiga jaamade projekteerimisel. Valdavalt kasutatakse maksimumtootlusele suunatud paigutusviisi.