Vastab Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Kaire Saarep:

Tööandjal on õigus iga kalendriaasta alguses koostada puhkuste ajakava, et ta saaks planeerida, millal töötajad puhkuse tõttu töölt eemal on. Seetõttu märgitakse puhkuste ajakavasse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. See tähendab, et puhkuste ajakavva tuleb märkida nii käesoleva aasta kui eelmisest aastast jäänud kasutamata põhipuhkus.

Kui Te ei soovi kogu puhkust puhkuste ajakavasse märkida, siis selleks tuleb tööandjaga saavutada kokkulepe. Kui tööandja Teie ettepanekuga ei nõustu, tuleb lisada ajakavasse kogu puhkus. Poolte kokkuleppel saab puhkuste ajakava aasta keskel muuta. Puhkuste ajakava koostatakse töölepingu seaduse kohaselt hiljemalt 31. märtsiks.

Kui Te asusite tööle 10. augustil 2018 ning põhipuhkust ei kasutanud, siis 2019. aastal saate Te puhata 11 põhipuhkuse päeva 2018. aasta eest (valem on järgmine: 28 (väljateenitavate põhipuhkuse päevade arv kalendriaastas) / 365 × 144 (kalendripäevade arv 10. augustist 31. detsembrini) = 11,05) ja 28 kalendripäeva 2019. aasta eest ehk kokku 39 kalendripäeva. Kui Teile on määratud osaline või puuduv töövõime, siis on Teil 2019. aastal õigus puhata vastavalt 14 (35 / 365 × 144 = 13,81) kalendripäeva 2018 aasta eest + 35 kalendripäeva 2019. aasta eest = 59 kalendripäeva.