Müller lausus, et Euroopas üldiselt on probleem, et kommertspankade kasumid on väga madalad. On küsimus, et kui tugevad on üldse pangad ja pangakliendid ja hoiustajad peaks muretsema oma raha pärast. "Üldiselt on hea, et pangad suudavad kasumit teenida, aga oleme ka Eesti Panga kommentaarides öelnud, et täna tundub, et konkurents pangandusturul ei ole liiga tugev. Ja see siis võimaldab pankadel olla väga kasumlikud," lausus Müller.

Müller selgitas, et keskpangal ei ole otseseid hoobasid, et tuua rohkem konkurente turule ja uusi panku Eestisse.

Endine hansapakur Indrek Neivelt on kommertspankade, eriti Rootsi kapitalile kuuluvate pankade kasumlikkust teravalt kritiseerinud ning eilses Vikerraadio päevakommenataaris märkis ta, et pangandusturu elluäratamiseks tuleb teha uus pank, mille aktsionär oleks ka riik 10-20 protsendiga. Neivelti sõnul peab see pank olema teistsugune kui olemasolevad pangad: eesmärk ei ole teenida mitte 20-25 protsenti tootlust, vaid 10-15 protsenti oleks piisav.

Mülleri sõnul võiks Eestis olla rohkem kui üks pank lisaks. Riigi osaluse kohta on aga küsimus, mis riik sellega teeb. "Nii või teisiti peaks pank tegutsema kommertsalustel ja pangandus on valdkond, millega erasektor on hästi hakkama saanud. Riigina ei peaks me minema valdkondadesse, kus ei ole selgelt probleemi ja kus eraettevõtjad saavad hakkama," lausus Müller.