PRFoodsi 2019. aasta jaanuari auditeerimata konsolideeritud käive oli 5,9 miljonit eurot, 1,7 miljonit eurot vähem, kui 2018. aasta jaanuaris, ütles ettevõte börsiteates. Müüdud kogus kahanes 337 tonni võrreldes eelmise aasta jaanuariga, ent kasvas 144 tonni võrreldes 2018. aasta kuu keskmise kogusega.

Müügikäibe ja müüdud koguse kahanemine tulenes juba varasemates teadetes välja toodud Grupi Soome harus tehtud ümberkorraldustest. Trio Trading Ab Oy loobumine lõhe vahendusmüügist tõi kaasa käibe vähenemise summas 1,8 miljonit eurot ja müüdud koguses 377 tonni võrreldes 2018. aasta jaanuari numbritega.

Grupi Inglismaa ettevõtete käive vähenes 0,2 miljonit eurot ja koguseline müük 16 tonni. Grupi ühinemiseelsete ettevõtete s.o Heimon Kala Oy, Överumans Fisk AB, Vettel OÜ ja GourmetHouse OÜ käive suurenes 0,4 miljonit eurot ja müüdud kogus suurenes 56 tonni.

Käibe, nii rahalises vääringus kui osakaaluna, vähenemine kala ja kalafilee tooterühmas ilmestab Grupi otsust loobuda kala vahendustegevusest ning suurendada töödeldud kalatoodete müüki.

Kala ja kalafilee tooterühma osakaal on aastataguse perioodiga võrreldes vähenenud 13,3 protsendipunkti, samas kuum- ja külmsuitsutatud ning muude kalatoodete osakaal on võrreldes eelmise aasta jaanuariga tõusnud kokku 14,3 protsendipunkti.

Uue suuna kinnistumist näitab ka käibe jaotus kliendirühmade lõikes – hulgimüügi käive on vähenenud ning müük jaekettidele ja HoReCa sektorile suurenenud. Hulgimüügi osakaal käibest on võrreldes aastatagusega vähenenud 19,3 protsendipunkti, kui jaekettide ja HoReCa sektori müügi osakaal on samal ajal kokku kasvanud 20,2 protsendipunkti.

Kolme suurima sihtturu – Soome, Suurbritannia ja Eesti – käive oli 2019. aasta jaanuaris kokku 5,6 miljonit eurot ning see moodustas 93,9% kogukäibest. Muudest riikidest suurima käibega olid Kreeka (0,07 miljonit eurot), Prantsusmaa (0,06 miljonit eurot), Belgia (0,06 miljonit eurot) ja Läti (0,04 miljonit eurot).