Ka mullu augustis kinnitatud Narva-Jõesuu arengukavas seisab, et kuigi linna arendamiseks plaanitakse turismimaksu, mis võiks olla näiteks 2 eurot inimese ööbimiselt, siis sellise maksu kehtestamine eeldab seaduse muutmist.

Narva- Jõesuu linnavalitsus saatis rahandusministeeirumile päringu täpsustamaks, mis seisus on praegu turismimaksu teema valitsuse tasandil ja kas kohalike maksude seadust on plaanis muuta.

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro vastuses seisab, et kohaliku maksude seaduses turismimaksu ei ole ja sellist eelnõu praegu ka ette ei valmistata. „Kas selline kohalik maks tuleb või mitte, sõltub uue valitsuse otsustest ja eelkõige koalitsioonilepingust,“ tõdeb Lemmi Oro vastuses.

Lisaks turismimaksule näeb Narva-Jõesuu arengukava ette ka mitteresidentidele maksimaalse maamaksumäära kehtestamist. Ka selle kohta tõdetakse arengukavas, et see eeldab seaduste muutmist.

Turimimaksu kehtestamise huvi on tunnistanud ka Tallinn ning Pärnu. Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul võiks kaaluda 1 eurose turimismimaksu kehtestamist ühe öö eest majutusasutuses, see samm tooks linnakassasse 2,8 miljonit eurot aastas. Kõlvarti sõnul on turimimaks õiglane, sest turistid tarbivad kaupu ja teenuseid sama hinnaga kui kohalikud elanikud, naudivad ühiskonna hüvesid, kuid ei võta enda kanda vastutust heaolu loomise eest. Turismimaksu põhieesmärk on Kõlvarti sõnul maksukoorma jagamine, anda osa sellest kohalikelt elanikelt turistide kanda.