„Ettevõtete jaoks võib elektrivõrguga liitumine, aga ka näiteks olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamine tähendada kümnete ja isegi sadade tuhandete eurodeni ulatuvaid kulutusi, kuna tihtipeale tähendavad need tööd uute liinide või alajaamade ehitamist,“ ütles Elektrilevi liitumise teenuste juht Kaija Vill. „Meil on väga hea meel, et EAS ettevõtluse arengut taolise olulise programmiga toetab,“ lisas ta.

Toetust saab taotleda EASi kodulehel aadressil https://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/. Taotluste lõpptähtaeg on määramata. Minimaalne toetussumma on 5000 ja maksimaalne 100 000 eurot. Toetust ei saa taotleda ettevõtted, kes asuvad Tallinna linnas, sellega piirnevas omavalitsuses või Tartus.

Uute elektrivõrguga liitujate arv on pärast 2008. aasta majanduskriisi alates 2010. aastast stabiilselt tõusnud. 2018. aastal jõudis see viimase üheksa aasta kõige kõrgemale tasemele, kui võrguga liitus 2315 klienti. Elektrilevil on selle aasta alguse seisuga kokku 504 269 klienti, kes moodustavad ligikaudu 91% kõikidest elektrit tarbivatest ja tootvatest Eesti majapidamistest ning ettevõtetest.

Elektrilevi andmetel võtavad elektrivõrguga liitumised, mis ei vaja projekteerimistöid, keskmiselt aega 23 päeva. Ulatuslikumaid ehitustöid nõudvad liitumised võtavad keskmiselt aega 220 päeva. „See hõlmab nii tehnilise lahenduse välja töötamist, projekteerimist kui ka ehitust. Kõige selle juures käivad ka vajalikud kooskõlastused asutuste, kohalike omavalitsuste ja maaomanikega,“ ütles Vill.

Elektrilevi keskmine liitumisvõimsus keskpingel ühe liitumispunkti kohta on 1000 kW ja keskmine liitumistasu koos käibemaksuga 67 000 eurot. Liitumistasu keskpingel varieerus möödunud aastal 8100 eurost 1 170 000 euroni. Liitumise hind kujuneb kulupõhiselt ehk teisisõnu tuleb maksta selle eest, kui palju uusi liine ja alajaamu tuleb piirkonnas rajada või uuendada seoses uue liituja võimsusvajadustega.