„Ennekõike peame tagama, et droonid oleksid ohutud kõigile teistele õhuruumi kasutajatele ja ka inimestele maa peal,” põhjendas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc teisipäeval vastu võetud tehniliste reeglite vajadust. Ta lisas, et tegemist on esimese sammuga droone puudutava reeglistiku paikapanemisel Euroopa Liidus.

Komisjoni vastuvõetud määrus sätestab, et inimese juhitud õhusõidukite kõige rangemad ohutusstandardid laienevad ka droonidele. See määrus asendab liikmesriikides seni kehtinud reeglid.

Mehitamata õhusõidukid on õhutranspordi liik, mis on Euroopa lennunduses praegu väga suure tähelepanu all. Küsimus ei ole üksnes väikeste, vaid ka suuremate, lennukite kõrgusele tõusvate droonide kasutuses. Juba mullu sügisel tehti algust eraldi lennujuhtimissüsteemi U-space loomisega mehitamata õhusõidukitele. Selle kaudu hakkavad tulevikus tegutsema ka nn lendavad taksod.

Euroopa korraldused näevad ette, et alates 2020. aastast tuleb kõik droonid registreerida ka lennuametites.