Enam kui 10 aastat väldanud uuringute ajaloos pole Venemaalt lahkuda soovijate tase kunagi nii kõrge olnud, kirjutab Vedomosti. Mullu soovis Gallupi andmetel riigist lahkuda 17% inimestest, kaks aastat tagasi oli see näitaja 9% ning 104. aastal 7%.

ÜRO prognoosi kohaselt väheneb Venemaa elanike arv 2050. aastaks 8%. Gallup hoiatab, et praeguse meelsuse süvenemisel võib rahvaarv väheneda veelgi rohkem. Kõige rohkem on lahkuda soovijaid noorte seas. 2018.aastal oli neid 15-29 aastaste seas 44%. 30-45-aastaste seas oli lahkuda soovijate protsent 22, 40-60 aastaste seas 9%.

Uuringust selgub, et riigist lahkumisest olid rohkem huvitatud linnaelanikud (23%) ning kesk-eri ning kõrgharidusega inimesed (24%). Enim soovisid venemaalased liikuda Euroopa Liidu riikidesse (40%) ning USAsse ja Kanadasse (16%). Riikidest eelistatakse enim Saksamaad (15%) ja USAd (12%).