Prisma ja automaatide omaniku Tomra Service'iga koostöös loodab Eesti Pandipakend kokku koguda vähemalt 200 000 plastpudelit ja plekkpurki kuus, millest suur osa jõuaks muidu metsa alla loodust reostama.

Ilma pandita pakendite tagastamine toimub sama moodi nagu Eesti pandimärgiga plastpudelite ja purkide korral, kuid tagatisraha nende eest ei maksta. Nii nagu pandipakendite puhul peab ka ilma pandita pakendi tagastamiseks olema loetav selle triipkood, säilinud ostuhetke kuju ja see peab olema tühi. Tagastamise järel väljastab automaat taaratšeki, kus on eraldi välja toodud taaraautomaadi poolt vastu võetud ilma panditarahata pakendite kogus.

Käivitatud projekti prooviaeg märtsis näitas, et inimesed tagastavad pandipakendite hulgas hea meelega ka Eesti pandisüsteemi väliseid pakendeid selle eest tagatisraha saamata.

„Eestisse jõuab igal aastal miljoneid plastpudeleid ja plekkpurke, millel ei ole meil kehtivat pandimärki ning mis kipuvad oma eluringi lõpetama looduses või prügikastis. Selliseid välismaalt ostetud pakendeid oli eelmisel aastal hinnanguliselt 100 miljonit. Taaraautomaatide konfiguratsioonist tulenevalt ei õnnestunud neid seni vastu võtta. Nüüd oleme selle olukorra koostöös Prismaga lõpuks lahendanud ja alustasime ka Eesti pandimärgita plast- ja plekktaara kokku kogumist ning taaskasutusse suunamist olenemata pakendite päritolust," ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.