„Töökindla teenuse pakkumiseks on enamus meie sidemastid varustatud UPS varutoite ja diiselgeneraatori võimekusega. Täiendav päikeseenergia kasutamine võimaldab meil pakkuda kvaliteetset sideteenust jätkusuutlikuma energiatarbimise mudeliga,“ selgitas AS Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.

Hanke raames tegi soodsaima pakkumise Taastuvenergia OÜ, kellega sõlmiti aprilli alguses ehitustegevuse alustamiseks leping. Taastuvenergia OÜ paigaldab Uuemõisa 30kW elektrivõrguga ühendatud päikesepaneelide süsteemi.

Levira on üks Eesti suurimaid elektritarbijaid ning otsib aktiivselt alternatiivseid ja loodussõbralikumaid viise vajaliku elektri tootmiseks. Aprilli alguses allkirjastasid Levira esindajad koos 23 teise riigiosalusega ettevõttega vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooni. Vabatahtliku kokkuleppega liitunud ettevõtete eesmärgiks on juhtida tähelepanu vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse olulisusele.

Levira sidemastid on Eesti kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kokku on Leviral 22 masti, mis katavad terve Eesti. Maste kasutavad kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad, erinevad riigi- ja teadusasutused.