Seni kehtiva määruse järgi on maksimaalne toetussumma 200 000€. Uue määruse kohaselt tõuseb summa 500 000€-ni.

Ühtlasi oli varasemalt mõeldud toetus vaid töötleva tööstuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Muudatus võimaldab toetust taotleda kõigil tööstussektori ettevõtetel, olenemata valdkonnast, kus ettevõte tegutseb.

„Paratamatult on tootearendus ettevõtete jaoks kõrge riskiga valdkond,
mistõttu esialgne toetus üldse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele loodi. Sama ohu ees seisavad ka suurettevõtted, nii et näeme vajadust loodud toetust nendele võimaldada,“ ütles Tammist.

Seoses sellega, et toetusi hakatakse maksma riigieelarve vahendite asemel struktuurifondide eelarvest, muutub ka meetme maksimaalne toetusmäär, mis seni oli kõigile taotlejatele ühetaoliselt kuni 70%.

Uute tingimustega on toetusmäärad küll madalamad, kuid diferentseeritud lähtuvalt ettevõtte suurusest. Selleks, et võimaldada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele parem potentsiaal kasvuks, on nendele mõeldud toetusmäär vastavalt 45% ja 35%. Suurettevõtete jaoks on toetusmäär 25%. Muudetud tingimustega on plaanis alustada hiljemalt juunis.

Toetust saab hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, kes nõustab ettevõtjaid ja teostab ka rahade kasutamise järelevalvet. Toetuse maksimaalne suurus on ühe projekti kohta 500 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Ettevõtja oma panus sõltub ettevõtte suurusest ja projekti kestus võib olla kuni kolm ja pool aastat.

Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.