Ühendkuningriigi finantskäitumise ameti (FCA) 2017. aastal läbi viidud pensionisüsteemi uuring vaatles seda, mida otsustasid tarbijad teha pärast 2015. aasta aprilli, kui seal kogumispensioni ehk teise pensionisamba vahendite kasutamine vabaks lasti.

Uuringu esmajäreldus oli, et tarbijad kiitsid pensioniks kogutud rahalt piirangute kaotamise heaks. Reformi ellu viimise järel võeti kasutusele üle miljonile pensionikontole regulaarselt kogunenud vahendid. Nende tarbijate hulgas, kes võtsid oma kogumispensioni raha kasutusele, hakkasid silma järgmised trendid.

Kogumispensioni vahendite kasutusele võtmisest enne pensionile jäämist oli saamas „uus norm”. 72% juhtudel võtsid kogumispensioni vahendid kasutusele inimesed, kelle vanus jäi alla 65 aasta. Seejuures võeti see raha välja ühekordse suurema maksena.

Üle poole juhtudel (53%) võeti kogumispensioni raha välja kogu pensionikontole kogunenud summa ulatuses. 90% juhtudest oli sinna kogunenud alla 30 000 naela ehk 34 770 euro. Üle poole nendest juhtudest, kus kogusumma korraga välja võeti, läks see kas hoiuseks või investeerimiskontole.

„Üldiselt ei leidnud me tõestust väitele, et inimesed oleksid oma pensionisääste laristama hakanud,” rõhutas FCA oma uuringu ülevaates. Ka toodi välja, et nende puhul, kes kogu raha korraga oma kogumispensioni kontolt välja võtsid, oli enamus juhtudel (94%) neil inimestel lisaks riiklikule pensionile ka muud sissetulekuallikad.

Ka märkis FCA, et enne 2015. aasta aprillis aset leidnud pensionireformi eelistasid inimesed enam kui 90% ulatuses kasutada kogumispensioni kontole kogunenud raha annuiteedi ostmiseks. Pärast pensionireformi arendasid mitmed teenusepakkujad välja lahendusi, mis aitaksid tarbijatel muutusi paremini mõista ja leida lihtsamaid lahendusi nende vahendite kasutusele võtuks.