Laevade ja autodega kaubavedu läheb edaspidi aeglasemaks ja kulukamaks, raudteeveod seevastu kiirenevad ja kulude suurenemine neid oluliselt ei mõjuta, selgus ühiskonnateaduste instituudi juhi Erik Tergi juhtimisel tehtud uurimusest. Mitme autori koostatud uurimus lähtus eeldusest, et alates 2030. aastast mõjutab meie piirkonna kaubavedusid peamiselt Soome import ja tööstusettevõtete eksport. Seejuures loob Rail Balticu rajamine eelduse Soome ning India ja Türgi kaubavahetuse liikumiseks senistelt pikkadelt laevateedelt Aadria mere sadamatesse, sealt edasi Kesk-Euroopa ja Poola kaudu Rail Balticule.