Euroopa Komisjon peab Nord Stream 2 gaasitoru käsitlema kui juba olemas olevat energiaprojekti mitte kui turule sisenejat, nõudis projekti juht Matthias Warnig kirjas, mille ta saatis komisjoni juhile Jean-Claude Junckerile.

Kui energiaprojekt tunnistataks juba olemas olevaks, saaksid Nord Stream 2 arendajad turule sisenemisel kasutada mitmeid Gazpromile kasulikke erandeid.

Euroopa gaasidirektiivi muudeti selliselt, et Euroopasse kolmandatest riikidest pärit mere põhjas asuvate gaasitorude omanikud peavad lubama kolmandatele isikutele ligipääsu selle taristu kasutamiseks ning rakendama läbipaistvaid tariife. Nord Stream 2 aga ei soovi sellele nõudmistele, mis hakkab kehtima tänavu juulis, alluda, väites, et direktiivi muutmise hetkel oli toru ehitus juba alanud ja selleks oli kulutatud 5,8 miljardit eurot.

Samuti peaks Gazprom müüma Saksamaa territoriaalvetes asuva toruosa mõnele teisele operaatorile, sest energiaturu reeglite kohaselt ei tohi taristu omanik tegeleda gaasi müümisega.

Nord Stream 2 esindajate seisukohalt takistavad gaasidirektiivi muudatused investoril oma paigutataud raha tagasi teenida.
Ettevõte ootab Euroopa Komisjoni vastuseid, mis energiaharta tingimuste kohaselt peaksid laekuma kolme kuu jooksul.