Nagu järgnevalt graafikult näha, on see oluliselt suurem kui Euroopa Liidu murelastel Kreekal, Itaalial ja Portugalil. Ja eespool USAst, mille võlakoorem on viimastel aastatel kerkinud pretsedenditute tasemeteni.

USA võlakoormus on kümne aastaga aastaks 2017 kerkinud 65% SKTst 105 protsendini SKTst. Hispaania ning Suurbritannias on võlakoorma kasv olnud kõige suurem: mõlemas riigis on võlatase kümne aastaga enam kui kahekordistunud.

Infographic: The Most Indebted Countries in the World | Statista You will find more infographics at Statista