Teistest turuosalistest sõltumatu süsteemioperaatori Eleringi alajaamas toimunud põlengu tõttu lülitusid välja trafod ja elektrita jäi oluline osa Ida-Virumaa elanikest. Alajaama avarii tõttu lülitusid välja Eesti elektrijaama 8. energiaplokk ja õlitehas Enefit280.

„Miks konkreetselt tootmisseadmed välja lülitusid, selgitab uurimine, kuid fakt on, et osa toodangust jäi meil seetõttu tootmata,“ sõnas Eesti Energias energiatootmise eest vastutav juhatuse liige Raine Pajo.

Intsident oli Pajo hinnangul tõsine, kuna Eesti elektrijaamas oli sel hetkel töös vaid kaks plokki, millest üks lülitus välja. Samuti lülitus välja Enefit280, mis toodab nii õli kui ka elektrit.

Pajo märkis, et olukorra tekkepõhjuste uurimiseks ja kantud kahjude väljaselgitamiseks moodustab Eesti Energia spetsiaalse töörühma.

Eleringi hallatavas Balti alajaamas lülitusid eile õhtul välja trafod. Elektrita jäid mitme alajaama tarbijad, sealhulgas Narva ja Sillamäe linnad.

Õhtul veidi enne kella 20 taastas Elering elektrivarustuse kõikides alajaamades, mida rike puudutas.

Balti alajaamas puhkes avariiga seoses ka tulekahju, mis oli lokaalne ega ohustanud alajaama ülejäänud seadmeid.